groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Groendak op schuine helling

Biodiversiteit op bedrijventerreinen: Waarom en Hoe?

5 Tips

Groene Slimme Steden: Sociale cohesie

Biodiversiteit op bedrijventerreinen, de associatie klinkt niet als vanzelfsprekend en toch…

Bedrijventerreinen hebben meestal niet het imago van groene oases maar ze hebben wel degelijk het potentieel om te worden omgetoverd tot biodiverse en groene ruimtes.

In dit artikel gaan we dieper in op het onbenutte groeipotentieel van bedrijventerreinen en hoe ze kunnen worden omgevormd tot levendige en groene omgevingen die niet alleen voordelen bieden voor het milieu, maar ook voor de bedrijven zelf.

We bekijken hoe bedrijven biodiversiteit kunnen bevorderen, groene infrastructuur kunnen integreren en tegelijkertijd kunnen profiteren van de economische en sociale voordelen die dit met zich meebrengt.

Bedrijventerreinen omtoveren tot biodiverse sites

Biodiversiteit op bedrijventerreinen een bewuste keuze

Duurzaamheid en biodiversiteit op bedrijventerreinen

In een wereld waar duurzaamheid en milieubescherming steeds belangrijker worden, is het essentieel voor bedrijven om bewuste keuzes te maken op het gebied van biodiversiteit.

Een bedrijventerrein met een rijke diversiteit aan planten- en diersoorten biedt vele voordelen, zowel voor het bedrijf zelf als voor de omgeving.

Ontdek waarom het zinvol is om te investeren in biodiversiteit op bedrijventerreinen en hoe je dit kunt realiseren.

Investeren in Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Waarom Biodiversiteit op bedrijventerreinen?

Biodiversiteit op bedrijventerreinen stapstenen tussen omliggende groene zones
 1. Stepping stone: Een bedrijventerrein met veel biodiversiteit kan fungeren als een essentiële verbindingszone tussen twee aparte natuurgebieden. Het creëert een corridor waarlangs dieren kunnen migreren en zich verspreiden.
 2. Brengt in beweging: Door te investeren in biodiversiteit, bouwt een bedrijf een positieve relatie op met de omwonenden en de lokale overheid. Het toont betrokkenheid bij duurzaam ondernemen en draagt bij aan een betere samenwerking en cohesie in de gemeenschap.
 3. Milieueffecten: Een bedrijventerrein met veel groen zorgt voor verkoeling en luchtzuivering, waardoor het een aangename omgeving creëert voor werknemers en bezoekers. Bovendien fungeert de vegetatie als een natuurlijke geluidsdemper, wat resulteert in een betere akoestische omgeving.
 4. Waterregulatie: Biodiversiteit op bedrijventerreinen helpt bij het voorkomen van wateroverlast, omdat de natuurlijke vegetatie water kan absorberen en opslaan. Dit bevordert de infiltratie in de bodem en vermindert het risico op overstromingen.
 5. Compliance met regelgeving: Met de groeiende aandacht voor milieueffecten en duurzaamheid, worden wetten en voorschriften rondom biodiversiteit steeds strenger. Door te investeren in biodiversiteit op het bedrijventerrein kunnen bedrijven voldoen aan deze striktere wetgeving en mogelijke boetes voorkomen.
 6. Werknemersvoordelen: Een groene werkomgeving heeft positieve effecten op de werknemers. Studies tonen aan dat werknemers in groene en natuurlijke omgevingen betere concentratie hebben, minder stress ervaren en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Het creëren van een biodiverse omgeving kan de werksfeer en het welzijn van werknemers verbeteren.
 7. Terugverdientijden: Terugverdientijden van investeringen in biodiversiteit kunnen worden berekend met behulp van tools zoals de Biodiversity Net Gain Calculator (BNCC). Uit deze berekeningen blijkt dat bepaalde maatregelen, zoals het aanleggen van een bloemenweide, zichzelf al binnen een jaar terugverdienen, terwijl andere maatregelen, zoals een groendak, een iets langere terugverdientijd hebben afhankelijk van het type groendak.
Groene werkomgeving

Hoe zorg je voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen?

Biodiversiteit op bedrijfsterreinen
 1. Quick Wins: Vertrek van uit de bestaande situatie om snel heel wat verbeteringen aan te brengen. Het ontharden van het terrein, bijvoorbeeld door klinkers of beton te vervangen door grasdallen en/of bloemenweides, vermindert de wateroverlast en creëert al meteen ruimte voor meer biodiversiteit. Ook het toepassen van ecologisch beheer van bestaand groen, zoals het maaien op specifieke tijdstippen om zaadvorming bij planten te stimuleren, meer plantensoorten de kans te geven zich te ontwikkelen, de grond stikstofarmer te laten worden zodat netels verdwijnen en dieren de kans te geven zich voort te planten of te foerageren, kan al een positief effect hebben op de biodiversiteit. 
 2. Groene daken: Het aanleggen van groendaken biedt vele voordelen, zowel voor bedrijven als voor het milieu. Groendaken hebben een middellange tot korte terugverdientijd, afhankelijk van het type groendak, nemen geen extra ruimte in beslag omdat de daken al aanwezig zijn en niet gebruikt worden, kunnen ontspanningsruimte voor werknemers bieden zoals een lunchzone, en zorgen voor een aangenamer binnenklimaat en betere concentratie. Wat betreft biodiversiteit is een extensief groendak al pure winst omdat de dakoppervlaktes voordien geen enkele Fauna of Flora herbergden. Kies je voor intensieve of semi-intensieve groendaken zoals een bloemweide op het dak dan verhoog je biodiverse meerwaarde nog meer.
 3. Aanplanten van bomen: En ook hagen, struiken en vaste planten. Bij het aanplanten van bomen is het belangrijk om te kiezen voor bomen met kluit, omdat deze beter aanslaan. Plant ze niet te diep en snoei ze bij de aanplant om de groei te bevorderen. Kies voor boomsoorten die droogtebestendig zijn of combineer vochtbestendige bomen met wadi’s. Plant bomen en andere planten dichtbij elkaar en zorg voor een brede variatie aan soorten, om monocultuur te vermijden. Hoe meer soorten, hoe meer dieren er hun habitat kunnen vinden.
 4. Zoek ambassadeurs: Of wees er zelf een! Bedrijven die een voortrekkersrol willen spelen op het gebied van biodiversiteit kunnen fungeren als ambassadeurs en andere bedrijven inspireren om ook stappen te ondernemen. Zelfs medewerkers van het bedrijf kunnen ambassadeurs zijn en hun collega’s motiveren om betrokken te raken bij het bevorderen van biodiversiteit.
 5. Informatiebordjes: Plaats informatiebordjes op het bedrijventerrein waarop wordt uitgelegd welke maatregelen worden genomen voor natuurbeheer. Dit helpt klanten en bezoekers om het belang van biodiversiteit te waarderen en het als een nette en duurzame omgeving te beschouwen. Een verhoogde betrokkenheid bij een groter publiek zorgt voor een groter succesverhaal.
Biodiversiteit op bedrijventerreinen-sedumdak met kruiden

Meer weten?

Hoe je dankzij de aanleg van groendaken makkelijk voor meer biodiversiteit kan zorgen op een bedrijventerrein zonder in te boeten aan oppervlakte? Wij vertellen het je graag!

Biodiversiteitsdak