groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Bijvriendelijke groendaken – het model van bermbeheer

Nu weten de meeste van jullie wel al dat wij streven voor bijvriendelijke groendaken. Sedums zijn namelijk ontzettend bijvriendelijk! Maar we laten het daar niet bij, het liefst combineren wij namelijk die sedums ook nog eens met een tal aan kruidachtige planten die goed gedijen op een groendak – het liefst ook nog eens inheemse planten. De bijvriendelijkheid van een groendak zit hem echter niet enkel in de planten die je op een groendak zet, deze heeft namelijk ook te maken met hoe je een groendak beheert. Dit heeft dan vooral betrekking op semi-intensieve of semi-extensieve groendaken. Denk hierbij aan het maaien van grasachtige daken (want sedumdaken hoeven niet gemaaid te worden).

Eind vorige maand plaatste openbaargroen.be een artikel over een bijvriendelijke vorm van bermbeheer in Vlaanderen. We kunnen veel leren van deze informatie, ook op het gebied van bijvriendelijke groendaken. Lees een deel van het artikel  hieronder:

Volgens het decreet mogen wegbermen pas vanaf 15 juni gemaaid worden, met een uitzondering voor maaibeurten uit veiligheidsoverwegingen. “Te vroeg maaien is schadelijk voor planten en bloemen die nog geen zaad hebben kunnen afgeven”, stipt René De Backer aan, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut (VBI). “Belangrijk, want de Vlaamse wegbermen zijn in oppervlakte groter dan alle erkende natuurgebieden samen. Honingbijen maar zeker wilde bijen, die zeer plaatselijk foerageren, hebben nood aan aaneengesloten bloemenstroken.

De voorbije twee jaar heeft het VBI een monitoringsysteem ingezet rond het bijenvriendelijk beheer van de Vlaamse wegbermen. Veel gemeentebesturen, milieudiensten en milieuraden maakten gebruik van de service en kennis bij het VBI om hun wegranden geschikter te maken voor insecten. De resultaten van de metingen zijn opmerkelijk. In het voorjaar 2021 werden bij de gemeentelijke wegbermen 80 procent minder meldingen gemaakt van schadelijke maaiwerken.

Daarnaast wordt in het artikel ook vermeld dat steeds meer gemeenten juist bewust kiezen voor meer bloemen in hun wegbermen. Enkel agentschap wegen en verkeer heeft nog een leermomentje nodig op het gebied van bijvriendelijk bermbeheer, daar werd soms helaas nog iets te vroeg gemaaid.

Bijvriendelijker groendakbeheer: bijvriendelijke groendaken

Als we het model van bijvriendelijk bermbeheer volgen zijn er jaarlijks twee maaimomenten: na 15 juni en na 15 september. Nu kan je die maaimomenten eigenlijk veel verder doortrekken dan enkel bij bermen: zoals bijvoorbeeld bij bijvriendelijke groendaken.

Denk hierbij aan grasachtige groendaken met een (wilde)bloemenweide. Deze moeten gemaaid worden maar het is belangrijk om de eerste maaibeurt pas na 15 juni te doen en een eventuele tweede maaibeurt na 15 september. Dit heeft exact dezelfde redenen als het bermdecreet: genoeg voedsel voor verzamelende bijen én het verzekeren dat bloemen tijd hebben om zich opnieuw uit te kunnen zaaien. Denk bijvoorbeeld aan wegbermen vol met wilde margriet, een plant die zich enorm goed uitzaait en jaar op jaar de berm weer zal sieren. Natuurlijk enkel als je hem de kans geeft.

Volgens datzelfde model zouden we dus onze  bijvriendelijke groendaken moeten beheren: één maaibeurt na 15 juni, één maaibeurt na 15 september. Zo zorgen we voor voldoende voedsel voor de bijen maar ook voor een mooi groendak vol met bloeien het volgende jaar. Groenpalet beheert de groendaken die gemaaid moeten worden al volgens het vernoemde model. 

Wil jij meer weten over het helpen van bijen in de tuin of bijvriendelijke groendaken? Lees dan ook eens deze artikels: