groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Groendak

Groendak voordelen

Verhoogde levensduur van jouw dak

Een goed aangelegd en goed onderhouden groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking en gaat twee tot drie keer langer mee dan een gewone dakbedekking.

 

De gelaagde opbouw van een groendak beschermt de dakbedekking namelijk tegen schadelijke effecten van regen, hagel, wind en UV- en infraroodstraling door direct zonlicht.

 

Samen met de plantengroei creëert dit systeem een microklimaat dat extreme temperatuurschommelingen en dus de gevolgen ervan, voorkomt. Zo biedt het ook een oplossing tegen destructieve harde weersinvloeden zoals zomerse hitte, gure noorderwind en bruuske temperatuurschommelingen (vb bij onweer op een hete zomerdag).

Jouw eigen GroenpaletDAK

 

Betere thermische isolatie met groendaken

Een extensief groendak biedt dus een prima isolatie tijdens winter en zomer. Op een vlak dak zonder beplanting kan de temperatuur tijdens de zomer oplopen tot 70⁰C. Met een goed aangelegd groendak blijft de temperatuur schommelen rond 37ºC. 

Thermische isolatie groendak

Bron: WTCB-publicaties

Een groendak vermindert duidelijk de behoefte aan airconditioning in de zomer en biedt isolatie in de winter. De isolatie in de winter is afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen.

 

In de zomer is de isolatie optimaal: naast een hoge warmteweerstand en een betere thermische inertie, bieden groendaken nog een ander voordeel. Dankzij de vegetatie absorbeert het dakoppervlak immers veel minder zonnestralen dan een traditioneel plat dak. Als gevolg van haar verdampingseffect genereert de vegetatie bovendien een natuurlijke afkoeling. Dit proces, waarbij het water via de bladeren van de planten in damp wordt omgezet, kan ervoor zorgen dat de luchttemperatuur onder de vegetatie verschillende graden koeler is dan de omgevingstemperatuur.

 

Al deze factoren dragen bij tot een verhoging van het thermische comfort in het gebouw.

 

Door een lagere behoefte aan airconditioning in de zomer en minder stooknood in de winter, levert een groendak een belangrijke energiebesparing. Rekening houdend met de hoge energieprijzen wordt een groendak dus ook economisch steeds aantrekkelijker.

Jouw eigen GroenpaletDAK

 

Een groendak biedt betere akoestische isolatie

Naast de thermische isolerende eigenschappen biedt een groendak ook een prima geluidwerende isolatie, verbeteringen van de luchtgeluidsisolatie met 5 dB zijn geen uitzondering.

 

Bovendien zal het storende geluid dat gegenereerd wordt door regen- of hagelinslag op een harde dakbedekking opgelost worden door het voorzien van een soepel plantendek dat de efficiënte demping van het contactgeluid waarborgt.

 

De akoestische isolatie van het dak is doorslaggevend voor de globale akoestische prestatie van de gebouwschil. De installatie van een groendak heeft een zeer gunstige invloed op het akoestische comfort. Het plantendek vertegenwoordigt immers een zekere massa (≥ 30 kg/m²) die het oorspronkelijke dak of de draagconstructie aanzienlijk verzwaart. In principe kunnen er twee verschillende systemen overwogen worden : een enkelvoudige dakopbouw of een massa-veer-massasysteem.

 

Enkelvoudige dakopbouw

Bij toepassing van de gegevens uit de grafiek van afbeelding 9 op het geval van een licht en een zwaar dak, bekomt men de volgende resultaten:

 

• een licht dak met een initiële oppervlaktemassa van 40 kg/m² vertoont gewoonlijk een akoestische isolatie van om en bij de 30 dB. Als men hierop een groendak met extensieve vegetatie van zo’n 50 kg/m² aanbrengt, verkrijgt men een totale oppervlaktemassa van 90 kg/m², wat resulteert in een akoestische isolatie van ongeveer 35 dB

 

• een zwaar dak van 300 kg/m² vertoont gewoonlijk een akoestische isolatie van om en bij de 50 dB. Door het te voorzien van een intensieve vegetatie van zo’n 400 kg/m² kan de akoestische isolatie oplopen tot 60 dB, wat een verbetering van 10 dB is (totale oppervlaktemassa ± 700 kg/m2 ).

 

Door hun geringe oppervlaktemassa bieden initieel lichte daken (hout of metaal) veelal maar een povere akoestische isolatie. Door de toevoeging van een licht plantendek (≥ 30 kg/m2) zal de oppervlaktemassa merkelijk toenemen, zodat – rekening houdend met de massawet – ook de akoestische isolatie sterk zal verbeteren (de isolatiewaarden waaraan men zich kan verwachten, afhankelijk van de totale oppervlaktemassa, zijn weergegeven in de grafiek van afbeelding 9).

Geluidsisolatie groendak

Bron: WTCB-publicaties

 

Zwevend dak of massa-veer-massasysteem

Door het aanbrengen van vegetatie op een structuur met soepele verbindingen worden de luchtgeluiden gedempt en de contactgeluiden doorgegeven aan de onderliggende structuur. De akoestische prestaties van een dergelijk systeem met een bepaalde oppervlaktemassa zijn dan ook beter dan bovenstaande variant (met stijve tussenlagen).

 

De akoestische isolatie wordt nu minder bepaald door de massa maar veeleer door de ontkoppeling tussen het plantendek en de draagstructuur.

 

De verende tussenlaag kan bestaan uit bvb minerale wol. Rekening houdend met het plantendek moet de dichtheid van het soepele product aangepast worden aan de balast die erop zal aangebracht worden. De isolatie mag niet te soepel zijn (om overmatige samendrukking te vermijden) of te stijf (om de soepele ontkoppeling niet in het gedrang te brengen).

 

Een dergelijk ‘ontkoppeld’ groendak kan eveneens op een onafhankelijke (houten of metalen) draagstructuur bovenop de bestaande draagconstructie worden aangebracht. Door het aantal soepele verbindingen met de onderliggende structuur tot een minimum te herleiden en de spouw tussen beide lagen op te vullen met een opencellig, poreus absorptiemateriaal (bv. minerale wol), kan men een zeer performante akoestische isolatie bereiken.

 

Tot slot kunnen ook bestaande dakconstructies met een houten balkenstructuur en een onderafwerking beschouwd worden als massa-veer-massasystemen. De optimale werking van de dubbele wand wordt in dit geval echter veelal belemmerd door de stijve verbindingen ter hoogte van de balken tussen de bovenlaag (bv. OSB-platen + afdichting) en de onderafwerking (bv. houten beplanking). Dit constructietype maakte het voorwerp uit van een meetcampagne op het dak van een vakantiewoning te Sankt-Vith, dat van boven naar onder de volgende opbouw vertoonde:

Opbouw groendak

Bron: WTCB-publicaties

Het aanbrengen van vegetatiematten resulteert in een verbetering van de geluidsisolatie met ± 5 dB  per verdubbeling van de oppervlaktemassa. Uit de grafiek blijkt dat de kromme van het dak met vegetatie (binnen het beschouwde meetinterval) gemiddeld 7 dB boven deze van het dak zonder vegetatie ligt.

 

Aangezien de omstandigheden op het ogenblik van de proeven niet optimaal waren, konden enkel de meetresultaten tussen 100 en 630 Hz gevalideerd worden:

Geluidsisolatie groendak

Bron: WTCB-publicaties

(Lucht)zuiverende werking

Groendaken hebben op twee verschillende manieren een positieve impact op de luchtkwaliteit.

 

Door het bedekken van jouw dak met groene en wintervaste planten (meestal sedum), wordt overdag CO2 geabsorbeerd en wordt zuurstof geproduceerd. Door het plaatsen van een groendak, lever je een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht en het terugdringen van het opwarmen van de aarde.

 

Een groendak werkt ook luchtzuiverend door de opname van onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes naast de absorptie van gassen.

 

De luchtkwaliteit verbetert eveneens door de instandhouding van de luchtvochtigheid en een aangename omgevingstemperatuur.

 

Water wordt gezuiverd door de beplanting en daardoor kan het gebruikt worden voor huishoudelijke en industriële doeleinden.

 

Bovendien is het algemeen bekend dat groen rustgevend en stress-verlagend werkt. Meer groen zorgt voor een beter leefmilieu.

 

Betere waterhuishouding

Een groendak kan ongeveer 35 à 50% van het regenwater opnemen en terug afgeven in de atmosfeer afhankelijk van de laagdiktes  en de gebruikte materialen. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert.

 

Indien de totale oppervlakte van groendaken sterk toeneemt, kunnen zij in de toekomst een handig wapen worden tegen overstromingen.

 

Extra ruimte

Een onbenutte oppervlakte verandert in een bijkomende buitenruimte:

 

Een plezier voor het oog dewelke bewoners in wijken met weinig groene zones of in buurten met veel appartementsgebouwen een natuurlijkere omgeving biedt (zie afbeelding 5).

Visuele impact groendak

Bron: WTCB-publicaties

 

Grotere biodiversiteit

Groendaken hebben een gunstig effect op de ontwikkeling van de dierlijke en plantaardige biotoop.

 

Groendaken zijn dus niet alleen geluid- en warmte-isolerend, zorgend voor het optimaal vasthouden van regenwater maar kunnen door dieren en planten ook als ecologische stapsteen gebruikt worden.

 

Mits een paar bewuste ingrepen zijn groendaken bijvoorbeeld uitermate bij-vriendelijk.

 

Vetkruiden of sedum zijn een logische plantenkeuze voor extensieve groendaken met een beperkte substraatdikte. Vaak echter, zorgen ze slechts tijdens een beperkte periode (in de maanden juni en juli) voor nectar en stuifmeel. Dit komt omdat de meeste aanleggers, dakwerkers met onvoldoende plantenkennis, geen  oog hebben voor de mogelijkheid om met een doordachte plantenkeuze de bloeiperiode gunstig te vergroten.

 

Groenpalet bv, heeft plantenkwekerij-roots met specialiteit sedum.

 

Dankzij deze knowhow kunnen wij een grote verscheidenheid aan sedumsoorten en andere succulenten bieden waardoor de ‘klassieke’ bloeiperiode  van jouw groendak aanzienlijk wordt verlengd. De eerste bloemen steken reeds in april de kop op en sommige soorten bloeien door tot de eerste vrieskou.

Jouw eigen GroenpaletDAK

Foto genomen op 1 november 2017- groendakvegetatie

Groendakvegetatie

 

Desgewenst vullen wij dit geheel nog verder aan met kruiden en andere bijenplanten. Op die manier stellen wij jouw extensief groendak samen volgens bij-vriendelijke indicatoren.

 

Bovendien zorgen wij voor aangepaste planten op meer zonnige, droge, natte of schaduwrijke zones van jouw dak. Alles hangt natuurlijk af van de belasting die het dak kan dragen. Met een iets dikkere substraatlaag zijn er meer verschillende plantensoorten mogelijk en is er automatisch dus meer biodiversiteit.

 

Meer tips in ons artikel: Groendaken bij-vriendelijk.

 

Aromatische slaap-, werk- of verblijfomgeving.

 

Dankzij de toevoeging van kruiden creëer je een heerlijk geurende omgeving voor de ruimtes die uitgeven op jouw extensief groendak. Vaak is dat een slaapkamer of bureau.

 

Wij werken vaak met sedum die we, onder verschillende vormen, gebruiken voor groene daken. Sedumplanten worden geplant in substraat geschikt voor deze plantjes. Het leuke aan dit substraat is dat we hierin ook andere types van planten kunnen gebruiken, kruiden zijn hiervan een voorbeeld.

 

Kruiden hebben meerdere voordelen zoals het visuele aspect, de fijne geur, het therapeutische effect, het aantrekken van dieren en eventueel het gebruik in de keuken.

 

Voorbeelden van geschikte kruiden hiervoor zijn salie, tijm en kruiptijm, bonenkruid, rozemarijn, bieslook… Deze kruiden brengen het gevoel van een zomerse tuin naar jouw dak!

 

Let wel op dat je groendak door toevoeging van kruiden iets meer onderhoudsintensief wordt. Het is aan te raden om bij droog weer water bij te geven. Hierdoor groeien onkruiden makkelijker waardoor je toch wat vaker dient te wieden.

 

Wanneer je groene vingers hebt, van zomerse geuren houdt en graag op jouw groendak vertoeft is dit toch een ideale variant!

 

Esthetisch

Los van alle meetbare voordelen wordt ook, gewoon om zijn esthetische waarde voor een groendak gekozen. Een groentapijt met een ruim sortiment sedum is op zich al een streling voor het oog. De verschillende kleuren van bladerdek en bloemen wisselen gedurende de verschillende seizoenen.

 

Bovendien vormt het een goede basis om creatief aan de slag te gaan en tot een uniek concept op maat te komen.

 

Zoals eerder beschreven hoeven extensieve groendaken niet enkel uit sedumvegetatie te bestaan. Er zijn meerder opties mogelijk om van jouw groendak iets uniek te maken, zonder er een intensieve versie van te  maken. 

 

Kruiden integreren zijn al een goede manier om jouw vegetatiedak aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

 

Indien je een dak hebt dat gedeeltelijk of volledig in de schaduw ligt kan je kiezen voor varens zoals de eikenbladvaren of de steenbreekvaren. Plaats hier dan wat Saxifraga arendsii of driekleurige viooltjes bij en je hebt meteen extra kleur. Ook Japanse slangenbaard is perfect om je dak te verfraaien.

saxifraga arendsii of driekleurige viooltjes

Een dak in de zon biedt veel andere opties. Je kunt tussen de sedums extra Sempervivum soorten plaatsen, om de verscheidenheid nog te vergroten. Of je kunt gaan voor iets volledig anders en grassen zoals Festuca, Carex en Prairiegras combineren met de roze bloemen van Dianthus deltoides ‘Rosea’. Op die manier geef je jouw dak een wildere, zomerse uitstraling.

 

Bovendien kan het plaatsen van fijne paadjes, een terras of bloembakken op jouw dak het uiterlijk van je dak volledig veranderen.

 

Zoals je ziet hoeft niet elk groendak er hetzelfde uit te zien. Contacteer gerust ons groenpaletteam om jouw wensen te bespreken!

 

Goedkoop

Groendaken zijn vaak goedkoper dan je denkt. Je geniet bij heel wat Vlaamse steden en gemeentes  subsidies voor groendaken.

 

Dankzij deze premies, kunnen wij onze kwalitatief hoogstaande extensieve groendaken plaatsen vanaf €20 à €25/m² na aftrek van het subsidiebedrag. Alles hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag dat jouw gemeente toekent en van de bereikbaarheid, vorm of constructie-obstakels van jouw dak.

 

 

 

Economisch voordeel groendak

Dankzij een langere levensduur van de dakbekleding, een betere thermo-isolatie, buffering van regenwater en premies voor groendaken wordt al een behoorlijk economisch voordeel gerealiseerd.

 

Maak er een nog rendabelere oplossing van door jouw groendak te combineren met zonnepanelen of omgekeerd.

Groendaken zijn economisch voordelig

Een goede economische en ecologische investering die zowel voordelen voor het groendak als voor de zonnepanelen oplevert.

 

In een notendop:

 

Rendementswinst tot 16%:

 

Dankzij de specifieke vegetatie wordt er een microklimaat gecreëerd. Minder extreme temperaturen dus op jouw dak. Bij volle zon ontstaat er afkoeling dankzij verdamping. Zonnecellen functioneren nu eenmaal beter in een koelere omgeving.

 

Naast afkoeling zorgt de vegetatie ook voor luchtzuivering. Verontreinigende deeltjes en stof die fotovoltaïsche proces van zonnepanelen kunnen verstoren worden uit de lucht gehaald. Dankzij deze eigenschap wordt het rendement van jouw zonne-PV dus nog eens extra ondersteund.

 

Verhoogde levensduur:

 

Microcracks worden voorkomen:

 

Omdat groendaken de temperatuur veel lager houden en omdat ze de omgevende lucht zuiveren van schadelijke deeltjes zorgen zij voor een beduidend lagere slijtage van de panelen en zoals eerder aangegeven een vermindert rendementsverlies.

 

Bovendien verbeteren zij de fysieke bescherming van de bekleding die rond de leidingen, dichtingsmembranen en zonnekringen (zowel thermische als fotovoltaïsche). Ook beperken ze de temperatuurschommelingen voor de bekleding die onder het substraat geplaatst is.

 

Ook een vroegtijdige veroudering van de warmtegeleidende vloeistof (glycol), beschadiging van de verdeelkring en van de zonneboiler wordt voorkomen. Dus ook dit systeem functioneert beter in het microklimaat van een groentapijt.

 

Eenvoudigere plaatsing:

 

Doordat het extensieve groendak (min 10 cm) kan zorgen voor de noodzakelijke ballast van het zonnepaneelsysteem is er geen penetratie door het dak of geen puntbelasting met zware betonblokken nodig om de constructie op zijn plaats te houden.

 

Lees ons uitgebreid artikel over de combinatie van groendaken met zonnepanelen verder op de website.

 

Snel resultaat het hele jaar door

Dankzij voorgewortelde systemen zoals groentapijten, sedumcasettes en sinds kort bieden wij ook gevarieerde sedumpluggen aan.

 

Dit zijn miniatuur plantjes met een wortelkluit met een diameter van 3 cm. Deze pluggen worden opgekweekt in een uitgekiende mengeling van daktuinsubstraat en stekgrond.

 

Door de samenstelling van dit substraat is voor de plantjes een vlotte overgang naar het groendak mogelijk. Bovendien blijven de wortelkluitjes mooi compact en vallen ze niet uit elkaar bij het uitplanten en verhandelen.

 

De aanbevolen plantdichtheid is 20 à 25 stuks/m²

 

Meer informatie over onze sedumpluggen

Weinig onderhoud of nazorg

Extensieve groendaken zijn onderhoudsarm.

 

Extensieve groendaken vragen weinig onderhoud. Toch hebben de plantjes een minimum aan onderhoud nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

 

Het is aan te raden om de begroeiing tijdens het eerste levensjaar om de drie maanden te controleren om te kijken of alle planten er goed bij staan. Daarna volstaat het om het groendak één keer per jaar te controleren.

 

Het onderhoud kan best twee maal per jaar gebeuren, in de lente en het najaar.

 

Ingezaaide planten vragen meerdere onderhoudsbeurten per jaar tot wanneer het groendak voor 90% bedekt is. Wanneer het groendak aangelegd is met voorbegroeide sedummatten volstaan twee onderhoudsbeurten per jaar.

 

In de zomer en zeker tijdens langere droogte periodes is jouw groendak nog meer een onderhoudsarme geniettuin. Droogte is namelijk nefast voor onkruiden terwijl vetplanten dan net floreren.

 

Dankzij het feit dat deze sterke planten niet hoeven gegoten te worden droogt de bodem uit en verdwijnt ongewenste plantengroei. Na een extreem lange droogte of hittegolf zullen de sedumplanten evenwel krimpen maar ze herstellen zich weer wanneer de eerste regendruppels vallen. Zeer jonge plantjes mag je op dat moment wel bijgieten.

 

Geniet dus volop van jouw mooie aanwinst tijdens de zomermaanden of ga met een gerust gemoed op reis. Je dak zal niet overwoekerd en in al zijn kleurenpracht op jou wachten.

 

Lees meer over onderhoud groendak

 

Groendaken kunnen in principe op elk type dak

Aangezien de specifieke vegetatie maar een dunne substraatlaag nodig heeft, wegen extensieve groendaken  van sedumcassettes maar 80 kg/m². Dat is dus niet meer dan het gemiddeld gewicht van een volwassen persoon per vierkante meter. Hierdoor kunnen deze groendaksystemen op zowat elk bestaand dak worden aangelegd.

 

We plaatsen regelmatig groendaken op daken van tuinhuizen, privéwoningen (plat dak of hellend dak), kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen.

 

Voor het aanleggen van een groendak hoeft het dak niet noodzakelijk plat te zijn. Ook hellende daken kunnen zonder veel problemen met een vegetatiedak worden begroend.

 

Voor een helling tot ongeveer 40° wordt een onderlaag voorzien die de substraatmengeling fixeert en vocht langer vasthoudt. De opbouw van het groendak kan dan deels uit geëxpandeerd polystyreen bestaan.

 

Bij nog steilere daken worden de sedummatten ook nog eens stevig verankerd aan de dakconstructie en wordt een bevloeiingssysteem voorzien.

 

We bekijken ter plaatse welke oplossing voor jouw dak de beste is.

Groenpalet - plantenkwekerij

Groendaken kunnen ook zelf aangelegd worden

Wil je graag een groendak en heb je groene vingers? Dan is het perfect mogelijk om zelf jouw groendak aan te leggen! Bij Groenpalet bv kan je kwaliteitsvolle materialen en planten aankopen die je hiervoor kunt gebruiken. Bij de aankoop van deze materialen geven we je raad en begeleiden we jou in het zelfstandig aanleggen van jouw groendak.

 

Meer informatie over het zelf aanleggen van groendaken

 

Brandveiligheid:

 

Een groendak dat goed onderhouden is, vertraagt de verspreiding van vuur bij brand. Het risico dat een vegetatiedak vlam vat is 18 tot 24 keer kleiner dan dat een bitumendakbedekking vlam vat. Een bitumen dak kan misschien een goede dakbedekking zijn, maar met een groendak is er dus een aanzienlijke vermindering van het brandgevaar.

 

Meer informatie over de brandveiligheid van groendaken

 

 

Tot slot, hieronder op een rijtje, 5 specifieke voordelen van groendaken in de stad:

 

1. Verkoeling tijdens hittegolf

Op warme dagen speelt in steden het ‘urban island heat’-effect.

 

Een groendak houdt water vast, wat voor een verkoelend effect zorgt binnen in de gebouwen en verdampt ook een bepaalde hoeveelheid water. Dit laatste resulteert, naast een hogere luchtvochtigheid, in een afkoeling van de lucht. Tussen het koelere groen en de oververhitte straat ontstaan er daarenboven extra luchtbewegingen die verfrissend aanvoelen. De energiefactuur voor airconditioning kan verminderen met 50 tot 70 procent!

 

2. Luchtzuiverend

​Bladeren kunnen fijnstof opnemen. In die zin spelen groendaken en andere groensystemen een belangrijke rol voor de volksgezondheid. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer worden immers diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

 

Planten filteren de lucht op een natuurlijke manier. Ze nemen schadelijk stoffen zoals CO en benzol niet alleen op, maar breken die ook af.

 

3. Ruimte

Een groendak creëert in onze dichtbebouwde steden tevens bijkomende ruimte voor bijvoorbeeld een dakterras.

 

4. Biodiversiteit

Groendaken trekken insecten – vooral vlinders – en vogels aan en bieden zo overlevingskansen aan dieren die anders in stedelijke gebieden niet of veel minder zouden worden aangetroffen. Vooral sedums bieden met hun compacte groeiwijze een geliefde schuilplaats aan kleine diertjes. Vogels komen dan ook graag op bezoek om te snuisteren tussen dit grote aanbod.

 

5. Stilte

Verder zorgt het groen voor absorptie van geluid. Het geluidsniveau neemt, afhankelijk van de substraatdikte van het groendak, met meerdere decibels af. Naast stadslawaai wordt vooral ook het geluid van stortbuien en windvlagen geluwd.

Jouw eigen GroenpaletDAK