groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Groentapijt met zonnecellen

Groendak&Zonnepanelen – TIP VAN DE WEEK: Combineer je groendak met zonnepanelen!

Groendak&Zonnepanelen: Een goede economische en ecologische investering.

Voordelen voor het groendak:

Groendak&Zonnepanelen: Meer Biodiversiteit:

Groenpalet voorziet een rijk assortiment sedum rondom de panelen. Deze zonnekloppers zijn laagblijvend zodat ze nooit kunnen hinderen. Alle vegetatiematerialen voor extensieve groendaken komen in aanmerking: Zowel onze voorbegroeide groentapijten als cassettes maar ook sedumstekken en pluggen.

In de schaduw van de panelen is het dan weer kunst om een combinatie de creëren van planten die eveneens laagblijvend zijn en het goed doen met minder licht en water.

Deze diverse aanplanting op uw dak is niet alleen een streling voor het oog maar ook een dankbaar biotoop voor meerdere kleine diersoorten.

Voordelen voor zonnepanelen:

Groendak&Zonnepanelen: Rendementswinst tot 16%:

Dankzij de specifieke vegetatie wordt er een microklimaat gecreëerd. Minder extreme temperaturen dus op uw dak. Bij volle zon ontstaat er afkoeling dankzij verdamping. Zonnecellen functioneren nu eenmaal beter in een koelere omgeving.

Hoeveel beter in een koele omgeving of hoeveel minder goed in een te warme omgeving kan worden bepaald door de Pmax van uw paneel. Zonnepanelen met een Pmax van 0,45% verliezen dit percentage aan opbrengst op iedere graad boven de 20°C en winnen evenveel wanneer de temperatuur lager blijft. Bij 50°C, 30 graden boven 20 °C, heb je dus een rendementsvermindering van 30 x 0,45 = 13,5%. Bedenk dat een zwart plat dak in ons klimaat makkelijk 70°C heet kan worden. Een groendak verlaagt deze temperatuur tot ongeveer 35°C.

Groendak&Zonnepanelen: Rendementswinst

Naast afkoeling zorgt de vegetatie ook voor luchtzuivering. Verontreinigende deeltjes en stof die fotovoltaïsche proces van zonnepanelen kunnen verstoren worden uit de lucht gehaald. Dankzij deze eigenschap wordt het rendement van uw zonne-PV dus nog eens extra ondersteund.

Groendak&Zonnepanelen: Verhoogde levensduur:

Dat goed aangelegde groendaken de levensduur van daken tot 3x verhoogt wist u waarschijnlijk al. Wat velen nog niet weten is dat ook zonnepanelen langer meegaan dankzij een extensief groendak:

Zomerse oververhitting in combinatie met onzuiverheden veroorzaken barstjes in het silicium van uw panelen. Na 10 jaar zijn deze ‘microcracks’ zo diep doorgedrongen, dat het schadelijke effect merkbaar wordt. Omdat groendaken de temperatuur veel lager houden en omdat ze de omgevende lucht zuiveren van schadelijke deeltjes zorgen zij voor een beduidend lagere slijtage van de panelen en zoals eerder aangegeven een vermindert rendementsverlies.

Bovendien verbeteren zij de fysieke bescherming van de bekleding die rond de leidingen, dichtingsmembranen en zonnekringen (zowel thermische als fotovoltaïsche). En beperken de temperatuurschommelingen voor de bekleding die onder het substraat geplaatst is.

Hoge zomerse temperaturen kunnen eveneens schade toebrengen aan onderdelen van een thermische installatie: vroegtijdige veroudering van de warmtegeleidende vloeistof (glycol), beschadiging van de verdeelkring en van de zonneboiler. Dus ook dit systeem functioneert beter in het microklimaat van een groentapijt.

Bronnen:

http://www.tgdaily.com/sustainability-features/67943-solar-panels-efficiency-bolstered-by-green-roofs

divvygreen: green roofs and solar

http://document.leefmilieu.brussels/opac_css/elecfile/IF_RT_BATEX_Fiche4.2._Daken_NL.pdf

WTCB “TV 229 – Groendaken”

Nog vragen? Stel ze hier!