groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Voedingsstoffen en waterkwaliteit van groendaken

Onderzoek WTCB: Voedingsstoffen en waterkwaliteit van groendaken

Ooit al stil gestaan bij de staat van een groendak na enkele jaren? Zitten hier dan nog voldoende voedingstoffen in voor de planten? En hoe zit het met het regenwater dat hierdoor sijpelt? Hieronder vindt u het begin van een artikel over een onderzoek uitgevoerd door het WTCB, waarin deze onderwerpen aangekaart worden. Indien u verder wenst te lezen kan u via de link op hun pagina verder lezen.

 

Het onderzoek

In 2003 heeft het WTCB voor een onderzoeksproject rond groendaken elf maquettes (waarvan negen begroende) geïnstalleerd op het dak van een van de gebouwen van zijn proefstation in Limelette. Een tiental jaar later werden deze maquettes vóór hun afbraak naar aanleiding van de renovatie van het gebouw een laatste keer onderzocht.

Algemene staat van de daken en de materialen

Hoewel de daken gedurende een tiental jaar niet onderhouden werden, bleek uit de visuele inspectie tijdens de afbraak dat zowel de daken als hun materialen algemeen in goede staat verkeerden. Zo zag het vetkruid er bijzonder goed uit (zie afbeelding 1). Op dak nr. 7 (intensief) werd er daarentegen een ontwikkeling van bepaalde plantensoorten (struiken) en een uiterst dicht wortelsysteem vastgesteld dat op bepaalde plekken zelfs meerdere lagen van de dakopbouw doorboorde en tot aan het dichtingsmembraan reikte (zie afbeelding 2). Hoewel dit laatste niet doorboord lijkt te zijn, duidt deze ontwikkeling op het belang van het onderhoud van groendaken, in het bijzonder van de intensieve, om te vermijden dat er zich plantensoorten zouden ontwikkelen die de waterdichtheid in het gedrang kunnen brengen.

Lees het volledige artikel op: http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact51&art=765