groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Geluidsschade bij dieren in het ei

Geluidsschade bij dieren in het ei

HOe kunnen groendaken geluidsschade voorkomen?

Geluidsschade bij dieren: Groendaken kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het beperken van geluidshinder, zowel voor dieren als voor mensen. Geluidsoverlast, zoals verkeerslawaai, kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de ontwikkeling als de gezondheid van verschillende diersoorten, zelfs al voordat ze geboren zijn. 

Geluidsschade bij dieren in het ei voorkomen danzij groendaken

Geluidschade bij dieren en mensen: dringend actie

Onderzoek heeft aangetoond dat zebravinken die in het ei worden blootgesteld aan verkeersgeluid, hier als volwassenen nog steeds last van hebben. Deze bevindingen roepen op tot dringende actie om de blootstelling aan door mensen veroorzaakt geluid te verminderen, niet alleen voor vogeleieren en kuikens, maar ook voor andere ongeboren en jonge dieren en mensen.

Blootgesteld worden aan verkeerslawaai in het ei of in het nest is niet goed voor de ontwikkeling en fitheid van vogels, toont nieuw onderzoek aan zebravink-jongen. We moeten ons meer bekommeren om herrie voor de geboorte, ook bij andere dieren en mensen, bepleiten onderzoekers.

5 voordelen van groendaken - Geluidsisolatie

Schadelijke herrie

Radio 1 Nieuwe Feiten: Akoestisch ekoloog Hans Slabbekoorn, van de Universiteit Leiden, beaamt dat in een Perspective-artikel naar aanleiding van de Science-publicatie. Hij benadrukt ook dat dit geldt voor meer diersoorten dan alleen de zebravink. 

De bevindingen suggereren dat de akoestische omgeving van broedvogels in steden en langs snelwegen beter beheerd zou moeten worden, en dat het akoestisch comfort in ziekenhuisomgevingen voor zwangeren en baby’s speciale aandacht verdient

Hoe kunnen groendaken geluidsschade bij dieren helpen voorkomen?

Slimme groene steden met groene daken

Groendaken, ofwel daken bedekt met levende planten, bieden een natuurlijke geluidsisolatie. De begroeiing op groendaken absorbeert geluidsgolven en vermindert zo de hoeveelheid geluid die doordringt tot de onderliggende ruimtes en omgevingen. Dit betekent dat groendaken kunnen fungeren als een buffer tegen omgevingsgeluiden, waaronder verkeerslawaai, waardoor het geluidsniveau binnen gebouwen en in de directe omgeving wordt verminderd.

Naast het verminderen van geluidshinder hebben groendaken nog andere voordelen. Ze verbeteren de luchtkwaliteit, verminderen de stedelijke hitte-eilandeffecten en bieden een esthetische meerwaarde aan gebouwen. Deze multifunctionele oplossingen zijn niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Geluidsschade bij dieren: Conclusie

Groendaken bieden een duurzame en effectieve oplossing voor het verminderen van geluidsschade bij dieren in stedelijke gebieden, en dragen zo bij aan het welzijn en de gezondheid van zowel dieren als mensen.

Door te investeren in groendaken kunnen steden een stap zetten naar een stillere, gezondere en meer duurzame toekomst. Het is een investering die niet alleen de levenskwaliteit van bewoners verbetert, maar ook een positieve impact heeft op het milieu en de biodiversiteit in stedelijke gebieden.

Biodiversiteitsdak