The Art of Creating Green

Groenpalet

 • Nederlands
 • Français
 • English

groendak

Aanleg groendaken

Groenpalet bv plaatst ook jouw extensieve groendak.

Jouw GroenpaletDAK bestaat dan in hoofdzaak uit vetplanten (sedum). Door het geringe gewicht kan dit extensief groendak in de meeste gevallen op bestaande daken worden toegepast, zelfs op daken van tuinhuizen en bijgebouwen.

Jouw GroenpaletDAK kan aangelegd worden op platte daken en daken met een helling tot 45°. Boven de 35° moeten echter speciale voorzieningen aangebracht worden.

De opbouw bestaat uit:

 • een waterdichte dakbedekking
 • een worteldichte laag en/of beschermvlies
 • een kunststof drainagelaag met filter
 • een substraatlaag van 4 tot 20 cm (afhankelijk van de gewenste planten)

In de substraatlaag worden de sedums en/of andere planten geplaatst. De sedumplanten zijn bodembedekkend en vergen weinig onderhoud. Ze zijn bovendien bestand tegen hoge temperaturen en droogte. Ook met onze Belgische winters hebben ze geen moeite.

Jouw dak gaat twee- tot driemaal langer mee

De beschermende functie van jouw GroenpaletDAK​ zorgt er voor dat zonlicht, wind en regen de bestaande dakbekleding niet meer kan verweren en beschadigen.

Het is tevens een prima thermische en akoustische isolatielaag.

Regenwater wordt langer vastgehouden, zodat uw waterafvoer minder water moet slikken tijdens hevige regenbuien.

Bovendien helpt jouw GroenpaletDAK het milieu een handje. De planten onttrekken immers CO2 en fijne stofdeeltjes aan de lucht.

Ontwerp tot realisatie​

Wij komen ter plaatse kijken of jouw dak geschikt is voor het aanleggen van een groendak. We meten alles tot in detail op en maken een aangepaste offerte. Daarbij geven we ook advies omtrent de planten die best gebruikt worden, in functie van de hellingsgraad en de oriëntatie van het dak.

Wist je dat

Je jouw groendak kan kiezen in een bepaald kleurenpalet? Groen, roze, geel, rood, bruin, brons of gemengd ... wij hebben er de juiste sedums voor.

Bij het plaatsen wordt alles op een professionele manier, netjes en met veel zorg afgewerkt zodat je jarenlang van jouw GroenpaletDAK​ kan genieten.

Wij plaatsen groendaken op grote en kleine gebouwen, zoals:

 • tuinhuizen en carports
 • bijgebouwen
 • daken van privé-woningen
 • daken van kantoorgebouwen, openbare gebouwen​

Bestel nu jouw eigen GroenpaletDAK

 

Tags: 

Boutures de sedums en plateau pour toits verts

Boutures de sedums en plateau pour toits verts

Les sedums conviennent parfaitement aux toits verts. Ils recouvrent le sol et demandent peu d'entretien. En outre, ils résistent aux températures élevées et à la sécheresse et ne souffrent pas de notre climat belge.

Les sedums repris ci-dessous conviennent particulièrement pour les toits verts:

Un mélange standard pour toits verts se compose d'au moins 20 sortes de la liste précitée. Le mélange varie en fonction de la saison et de l'offre disponible.

Boutures de sedums en plateau (100 pièces) pour toitures vertes

Les plants de sedums sont également disponibles en plateaux de 100 pièces. Ils sont cultivés dans un substrat pour jardin suspendu.

Nous offrons deux sortes:

 • à croissance rapide (au moins 15 sortes)
 • à croissance plus lente (au moins 15 sortes)

Le mieux est de toujours combiner les deux, car les sedums à croissance plus lente restent verts en hiver.

 

Boutures de sedums
Tags: 

Creating a green roof

creating green roof

Groenpalet installs extensive green roofs. These consist primarily of succulents (sedum). Due to its light weight, an extensive green roof can generally be installed on an existing roof, even the roofs of garden houses and outhouses.

A green roof can be installed on flat roofs and roofs with a pitch of up to 45°. Special facilities have to be fitted for pitches steeper than 35°, though.

A green roof is structured as follows:

 • Waterproof roofing material
 • A root barrier and/or protective membrane
 • A plastic drainage layer with filter
 • A substrate layer of between 4 and 20 cm (depending on the chosen plants)

The sedums and/or other plants are planted in the substrate layer. Sedum plants provide ground cover and require little maintenance. They are also resistant to high temperatures and drought. They also resist Belgian winters.

The protective layer of a green roof can triple the life of your roof. After all, it prevents weathering and damage from sunlight, wind and rain. It is also a great thermal and acoustic insulation layer. Rainwater is retained longer, so your drains have less water to deal with during a downpour. Furthermore, installing a green roof is kind to the environment, as the plants remove C02 and dust particles from the air.

Creating a green roof: from design to execution

We will visit you to see whether your roof is suitable for creating a green roof. We will take detailed measurements and provide you with a customised estimate. Additionally, we will advise you on which plants can best be used, depending on the pitch and orientation of the roof.

Did you know that you can choose a specific colour scheme for your green roof? Green, pink, yellow, red, brown, bronze or mixed… we have the right sedums.

Everything is installed neatly and professionally, and carefully finished so you can enjoy your green roof for many years to come.

We can fit green roofs on large or small buildings, such as:

 • garden houses and carports
 • outbuildings
 • roofs of private houses
 • roofs of office and public buildings

If you would like to install your own, private, green roof, or are you a professional gardener, then you can buy the plants you need from us. We will provide you will all the necessary advice and information on how to successfully complete your green roof.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: 

Een groendak aanleggen op een hellend dak?

groendak op een hellend dak, Pairi Daiza

Een groendak ook op een schuin dak, hoe zit dat precies?

In een vorige nieuwsbericht hebben we al aangegeven dat een extensief groendak in principe op elk type dak kan worden aangelegd, dus ook op een hellende dakconstructie.

Voor een helling tot ongeveer 40° wordt een onderlaag voorzien die de substraatmengeling fixeert en vocht langer vasthoudt. De opbouw van het groendak op onderstaande foto, bestaat daarom deels uit geëxpandeerd polystyreen.

   

Bij nog steilere daken worden de sedummatten ook nog eens stevig verankerd aan de dakconstructie en wordt een bevloeiingssysteem voorzien.

Nu nog in opbouw, maar heel binnenkort zijn onze sedumtapijten op hellende daken ook te bewonderen in het park Pairi Daiza.

Exploitation horticole de sedums et plantes vivaces – Pose de toits verts

Exploitation horticole

Groenpalet est une exploitation horticole de commerce de gros spécialisée dans les sedums et les plantes vivaces.

Vous trouverez chez nous le plus grand assortiment de sedums de Belgique. Les clients professionnels peuvent acheter des sedums en plateaux et des tapis pré-cultivés aux prix de commerce de gros.

Mais vous pouvez également acheter nos produits en tant que particulier.

Pose de toits verts

Les plants de sedums conviennent parfaitement pour la pose de toits verts. Un toit vert offre de nombreux avantages, tels qu'une excellente isolation thermique et acoustique, une meilleure capacité de rétention d'eau et une protection supplémentaire contre les intempéries.

Groenpalet est spécialisée dans la pose de toits verts extensifs pour petits et grands projets.

En savoir plus

En savoir plus

Tags: 

Groendaken in de stad? 5 voordelen op een rijtje.

groendaken in de stad bieden niets dan voordelen

Wereldwijd duiken groendaken meer en meer in het stadsbeeld op. In sommige steden, ook in België, is het ronduit verplicht om nieuwe of vernieuwde platte daken van een groendak te voorzien.

Hieronder hebben we de voordelen van groendaken in de stad even op een rijtje gezet:

1. Verkoeling tijdens hittegolf

Op warme dagen speelt in steden het ‘urban island heat’-effect. Donkere materialen zoals steen, beton, asfalt absorberen zonlicht, nemen dus warmte op en geven die vervolgens langzaam weer af. Fabrieken, airco’s, wegverkeer zorgen voor nog meer opwarmingSamen met de beperkte luchtcirculatie brengt dit in de zomer een verstikkende hitte teweeg die meerdere graden hoger kan zijn dan op het platteland’s Nachts koelt het dan ook nog eens langzamer af in steden

Een groendak houdt water vast, wat voor een verkoelend effect zorgt binnen in de gebouwen en verdampt ook een bepaalde hoeveelheid water. Dit laatste resulteert, naast een hogere luchtvochtigheid, in een afkoeling van de lucht. Tussen het koelere groen en de oververhitte straat ontstaan er daarenboven extra luchtbewegingen die verfrissend aanvoelen. De energiefactuur voor airconditioning kan verminderen met 50 tot 70 procent!

In de winter daarentegen, zorgt het groene schild er net voor dat windvlagen vlak boven het dak worden afgeremd zodat de woning minder wordt blootgesteld aan gure weersomstandigheden en meer rendement kan halen uit bestaande isolatie.

2. Luchtzuiverend

Een ander typisch stedelijk probleem is de hogere concentratie aan fijnstof en CO2-concentratieWegverkeer is een belangrijke bron van stikstofoxiden. Planten zetten stikstofoxiden om in nitraateen voedingsstof voor planten. Bladeren kunnen fijnstof opnemen. In die zin spelen groendaken en andere groensystemen een belangrijke rol voor de volksgezondheidStofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer worden immers diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Planten filteren de lucht op een natuurlijke manier. Ze nemen schadelijk stoffen zoals CO en benzol niet alleen op, maar breken die ook af. Plaats voor voldoende groene ruimtes is er vaak niet in de stad, daken laten begroeien is dan een slimme aanvulling.

3. Ruimte

Een groendak creëert in onze dichtbebouwde steden tevens bijkomende ruimte voor bijvoorbeeld een dakterras.

4. Biodiversiteit

Met een groendak bevorder je bovendien de biodiversiteit in een stad. Het trekt insectenvooral vlinders – en vogels aan en biedt zo overlevingskansen aan dieren die anders in stedelijke gebieden  niet of veel minder zouden worden aangetroffenVooral sedums bieden met hun compacte groeiwijze een geliefde schuilplaats aan kleine diertjesVogels komen dan ook graag op bezoek om te snuisteren tussen dit grote aanbod.

5. Stilte

Verder zorgt het groen voor absorptie van geluid. Het geluidsniveau neemt, afhankelijk van de substraatdikte van het groendak, met meerdere decibels af. Naast stadslawaai wordt vooral ook het geluid van stortbuien en windvlagen geluwd.

Tags: 

Kan een groendak op elk type dak?

Extensief groendak op het plat dak van een woning

Er bestaan twee types groendaken: intensieve groendaken en extensieve groendaken.

Intensieve groendaken (daktuinen) zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

Extensieve groendaken (vegetatiedak) worden het vaakst door ons aangelegd.

Hierop groeien voornamelijk allerlei soorten sedums (vetplanten), inheemse planten zoals margrieten en smalle weegbree, kruiden en lagere  grassen zoals schapengras

Aangezien deze planten maar een dunne substraatlaag (3 tot 15cm) nodig hebben, wegen extensieve groendaken slechts 60, 40 of zelfs 30 kg/m². Hierdoor kunnen ze op elk bestaand dak worden aangelegd

We plaatsen regelmatig groendaken op daken van tuinhuizen, privéwoningen (plat dak of hellend dak), kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen.

Het snelste resultaat wordt bereikt met vegetatiematten, waarop al kleine stekjes vastzitten.

Voor het aanleggen van een groendak hoeft het dat niet noodzakelijk plat te zijn. Tegenwoordig kunnen ook hellingen tot ongeveer 45° zonder veel problemen met een extensief groendak worden begroend.

Om het geheel te verfraaien of praktischer te maken voor gebruik, kan een extensief groendak worden uitgebreid met vloeren uit hout of tegels die je kan gebruiken als pad of terras.

Tags: 

Pre-grown sedum mats

Pre-grown sedum mats

We offer pre-grown sedum mats. These can be used as a green roof or as ground cover.

The sedum mats are 100% biodegradable. They are produced from a basis of cocoa strengthened with acrylic fibre, a roof garden substrate mixture. A planting comprises 8 to 12 sedums.

Standard dimensions: 120cm x 80cm

 

Tags: 

Sedum and perennial nursery – Creating a green roof

Nursery

Groenpalet is a nursery and wholesaler specialising in sedums and perennial plants.

We have the largest range sedums in Belgium. Professional customers can buy trays of sedums and pre-grown mats from us at wholesale prices.

Retail customers can also buy from us.

Creating a green roof

Sedum plants are ideal for creating green roofs. A green roof offers numerous advantages, such as thermal and acoustic insulation, improved water management and extra protection for your roof from weather influences.

Groenpalet specialises in creating extensive green roofs for large and small projects.

Read more

Read more

Tags: 

Sedum cuttings and plugs in trays for green roofs

Sedum cuttings and plugs in trays for green roofs

Sedums are ideal for green roofs. The plants provide coverage and require little maintenance. What’s more, they are resistant to high temperatures and drought and flourish in the Belgian climate.

Sedum cuttings in order to scatter on the green roof

Below is a list of sedum plants that are ideal for green roofs:

A standard mix for green roofs contains at least 20 varieties from the above list. The mix varies from season to season and according to availability.

Sedum plugs in tray (100 pieces) for green roofs

Sedum plants are also available in trays of 100 pieces. The sedums are cultivated in green roof substrate.

We offer two varieties:

 • Rapid growers (min 15 varieties)
 • Slow growers (min 15 varieties)

It is best to always combine the two, as the slower-growing sedums are the most entirely evergreen.

 

 

 

 

 

Sedum cuttings
Tags: 

Sedumpluggen in tray

Sedums zijn uitermate geschikt voor groendaken. Sedumplantjes zijn bodembedekkend en vergen weinig onderhoud. Ze zijn bovendien bestand tegen hoge temperaturen en droogte en hebben geen last met ons Belgisch klimaat.

Sedumpluggen in tray (100 stuks) voor de groendaken

De sedums worden gekweekt in daktuinsubstraat.

Wij bieden twee soorten aan:

 • vlugge groeiers (15 soorten)
 • tragere groeiers (15 soorten)

Best is altijd de 2 te combineren omdat bij de trager groeiende sedums de meeste plantjes volledig wintergroen zijn. Anderzijds zorgen de snelle groeiers dat er vlug een mooi volgroeid groendak ontstaat.

Bij de aanleg dient eerst een wortelvaste folie gelegd worden, dan een drainagelaag en 6 cm substraat. Hierna kunnen de pluggen in het substraat gepland worden. We rekenen ongeveer 25 plantjes per vierkante meter. Met 100 stuks kan dus 4 m² aangepland worden. Indien het sneller moet toegroeien kunnen er altijd meer dan 25 stuks per m² gebruikt worden.

Sedumpluggen kunnen heel het jaar door aangepland worden. Het spreekt voor zichzelf dat het moeilijk is om zaken aan te planten wanneer de grond bevroren is. Maar buiten dit vormt het geen probleem om pluggen te planten wanneer het kou of warm is. 

Wij rekenen gemiddeld 1,5 tot 2 jaar tot de pluggen uitgegroeid zijn tot een dicht plantentapijt. 

Nu kopen

 

Tags: 

Sedums - kwekerij, groothandel en detailhandel

Wat zijn sedums?

Sedum is het omvangrijkste geslacht uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). Sedums zijn bijna op de hele wereld te vinden, maar het voornaamste verspreidingsgebied is het Noordelijk Halfrond.

De winterharde, deels ook bij ons inheemse soorten, zijn geliefde rotsplanten. Alle Sedum-soorten bezitten een typisch vetplantenblad, een handig waterreservoir tijdens de zomer. Dit alles maakt hun ook zo bijzonder geschikt voor toepassing op de groendaken.

Kenmerken van sedums

 • Hoogte: afhankelijk van de soort, worden sedums tussen de 5 en 60 à 70 cm hoog worden.
 • Groeiplaats: licht tot volle zon.
 • Bloeitijd: afhankelijk van de soort vanaf mei tot juli voor de zomerbloeiers en vanaf augustus tot oktober voor de herfstbloeiers.
 • Vermeerdering: Sedums kunnen vermeerderd worden door scheuren of stekken.
 • Voorkomen: de meeste lage soorten en zomerbloeiers zijn wintergroen. De herfstbloeiers verliezen hun blad in de winter

Teelt en onderhoud​

Gebruik​

De hogere soorten sedums zijn prachtige borderplanten, die ook zeer geschikt zijn als snijbloem en voor bloemschikken. De lage soorten zijn rotsplanten bij uitstek en doen het uitstekend in bloempotten, plantenschalen en bloembakken. Het zijn ook ideale plantjes om bloemperken af te boorden.

Voorbereiding van de grond​

Sedums kunnen zonder meer in normale en zandige grond geplant worden. Drassige grond is ongeschikt. Hier kan eventueel zand, grind of steengruis onder gemengd worden.

Planttijdstip

Sedums kunnen het jaarrond, behalve bij hevige vorst, geplant worden. In de zomer water geven bij het planten.

Plantafstand

De plantafstand is afhankelijk van de hoogte van de sedums:

 • 10 à 20 cm afstand voor sedums van 5 tot 10 cm hoog
 • 20 à 30 cm afstand voor sedums van 10 tot 25 cm hoog
 • 30 à 40 cm afstand voor sedums van meer dan 25 cm hoog​

Bij snelgroeiende, lage soorten kan men de plantafstand verdubbelen.

Onderhoud

Sedums vragen geen bijzondere zorgen. Iedere lente de grond oppervlakkig bewerken en onkruid verwijderen. In april eventueel meststof inwerken voor groei en bloei. Tijdens de bloeiperiode verwelkte bloemen verwijderen om de plant in optimale conditie te houden.

Een overzicht van verschillende sedum-soorten uit ons aanbod, vindt u terug in onze sedum-catalogus.

 

Tags: 

Sedums – horticulture, commerce de gros et commerce de détail

Sedums – horticulture, commerce de gros et commerce de détail

Que sont les sedums?

Les sedums sont la plus grande espèce de la famille des plantes grasses (Crassulaceae). Les sedums se trouvent dans la majorité des régions du monde, mais leur zone de diffusion principale est l'hémisphère nord.

Ces plantes vivaces, qui sont en partie des espèces indigènes chez nous, sont des plantes rupestres très appréciées. Toutes les espèces de sedums possèdent des feuilles de plante grasse, qui sont un réservoir à eau pratique durant l'été. Les sedums conviennent donc particulièrement pour la pose de toits verts.

Caractéristiques des sedums

 • Hauteur: en fonction de l'espèce, les sedums mesurent entre 5 et 60 à 70 cm.
 • Lieu de croissance: lieu peu ou extrêmement ensoleillé.
 • Floraison: en fonction de l'espèce – à partir de mai jusqu'à juillet pour les espèces estivales et d'août à octobre pour les espèces automnales.
 • Multiplication: les sedums se multiplient par division ou bouturage.
 • Aspect: la plupart des espèces basses et les espèces estivales gardent leurs feuilles en hiver. Les espèces automnales perdent leurs feuilles en hiver.

Culture et entretien

Utilisation

Les espèces de sedums plus hautes sont de magnifiques plantes de parterre, qui conviennent particulièrement en tant que fleurs coupées et pour la composition florale. Les espèces basses sont des plantes rupestres par excellence et sont magnifiques dans des vases, des jardinières et des bacs à fleurs. Elles sont également idéales pour délimiter des platebandes.

Préparation du sol

Les sedums peuvent simplement être plantés dans un sol normal et sablonneux. Les sols marécageux ne conviennent pas. Il faut alors éventuellement ajouter un mélange de sable, de gravillon ou de gravier en dessous.

Moment de plantation

Les sedums peuvent être plantés toute l'année, sauf en cas de gel. En été, il convient d'arroser les plantes.

Distance entre les plantes

La distance entre les plantes dépend de la hauteur des sedums:

 • 10 à 20 cm entre les sedums d'une hauteur de 5 à 10 cm
 • 20 à 30 cm entre les sedums d'une hauteur de 10 à 25 cm
 • 30 à 40 cm entre les sedums d'une hauteur de plus de 25 cm

Pour les espèces basses à croissance rapide, la distance entre les plantes peut être doublée.

Entretien

Les sedums ne demandent pas de soins particuliers. Chaque printemps, il convient de retourner le sol en surface et d'éliminer les mauvaises herbes. En avril, vous pouvez éventuellement ajouter de l'engrais pour la croissance et la floraison. Durant la période de floraison, il suffit d'enlever les fleurs fanées afin de conserver la plante dans des conditions optimales.

Vous trouverez un aperçu des différentes espèces de sedums de notre offre dans notre catalogue de sedums.

La courte description de la plante avec sa photo vous donne directement une idée de son effet dans le jardin.

 

 

 

Tags: 

Sedums – nursery, wholesale and retail

Sedums – nursery, wholesale and retail

What are sedums?

Sedum is the largest genus of the succulent family (Crassulaceae). Sedums can be found almost all over the world, but primarily in the Northern Hemisphere.

The perennial varieties, some of which are indigenous to our region, are popular rock plants. All Sedum species have a typical succulent leaf, a handy water reservoir during the summer. This is what makes them so suitable for green roofs.

Sedum characteristics

 • Height: Depending on the variety, sedums grow to a height of between 5 and 70 cm.
 • Exposition: Partial to full sun.
 • Flowering season: From May to July for summer-flowering varieties and from August to October for Autumn-flowering varieties.
 • Propagation: Sedum can be propagated by splitting or taking cuttings.
 • Traits: most low and summer-flowering varieties are evergreen. Autumn-flowering varieties lose their leaves in winter.

Cultivation and maintenance

Usage

The taller sedum varieties make wonderful border plants and are also suitable for bouquets and flower arranging. The low varieties make excellent rock plants and flourish in pots, tubs and planters. They are also ideal for edging flower beds.

Preparing the soil

Sedums can be planted in normal and sandy soils. Marshy ground is unsuitable. Sand, gravel or rubble can be mixed in, if necessary. Planting time

Sedums can be planted all year round, expect during heavy frosts. Water the plants in the summer.

Planting distance

The planting distance depends on the height of the sedums:

 • 10 - 20 cm apart for 5 - 10 cm-high sedums
 • 20 - 30 cm apart for 10 - 25 cm-high sedums
 • 30 - 40 cm apart for sedums taller than 25 cm

The planting distance can be doubled for fast-growing, low varieties.

Maintenance

Sedums require no special care. Every spring, work the surface of the soil and weed. Fertiliser can be worked into the soil in April to encourage growth and flowering. During the flowering period, remove faded flowers to keep the plant in optimal condition.

You can find an overview of the various sedum varieties in our range in our sedum catalogue.

A brief description of the plant and a clear photograph give you an impression of their use in the garden.

 

 

 

 

 

 

Tags: 

Sedumstekken voor groendaken

sedumstekken voor groendaken

Wij beschikken over een ruim aanbod sedumstekken. Zo kunnen wij u onze prachtige mengeling aanbevelen, met ruim 20 verschillende soorten.

Deze mengeling sedumstekken is ideaal voor het begroeien van groendaken op platte daken, tuinhuizen, carports, garages, …

Dankzij deze ruime plantenvariatie groeien de sedums in de meest extreme omstandigheden:

 • Zeer grote hitte, door weerkaatsing op vensters, 
 • Schaduwrijke zones, door aanwezigheid van schoorstenen, zonnepanelen, hogere bebouwing in de buurt…

Bovendien is deze mengeling sedumstekken uitermate geschikt voor zichtbare platte daken omwille van de grote kleurenvariatie.

Contacteer ons gerust voor meer informatie. Wij stellen voor u de gewenste mengeling sedumstekken samen in functie van de toepassing of het gewenste kleurpatroon.

 

Tags: 

Tapis de sedums pré-cultivés

Tapis de sedums pré-cultivés

Nous vendons également des sedums pré-cultivés. Ces derniers peuvent être posés sur les toits verts et pour recouvrir le sol.

Les tapis de sedums sont 100 % biodégradables. Ils poussent sur un support en fibres de coco, renforcé par de l'acrylique, un mélange de substrat pour jardin de toit. Une plantation se compose de 8 à 12 sortes de sedums.

 • Mesures standard: 120 cm x 80 cm

 

Tags: 

The advantages of a green roof

Advantages green roof

Extend the life of your roof

A green roof extends the life of the roofing material and last three times as long as ordinary roofing.

The layered structure of a green roof protects the roofing against the harmful effects of direct sunlight and rain, reduces roof temperature fluctuations and protects against hail and wind damage.

Insulating effect

An extensive green roof provides excellent insulation in both winter and summer. On a flat roof without planting, the temperature can rise to 70°C in the summer. With a green roof, the planting keeps the temperature down to a maximum of approximately 37ºC.

A green roof substantially reduces the need for air conditioning in the summer and provides insulation in the winter. The level of insulation in the winter depends on the degree of humidity of the various strata.

In the summer, the insulation is optimal, as the layers are dry and therefore effectively reflect the heat. With the reduced need for air conditioning in the summer and lower heating costs in the winter, a green roof generates major energy savings. As energy prices rise, a green roof becomes a steadily more attractive option.

In addition to the thermal insulating characteristics, a green roof offers great acoustic insulation. It goes without saying that the insulation from the sound of rain, hail and birds is excellent.

Air purification

A green roof has a positive impact on the air quality in two ways.

When your roof is covered with green, perennial plants (generally sedums), during the day C02 is absorbed and oxygen is produced. In installing a green roof you are contributing to the reduction of C02 in the air and reducing global warming.

A green roof also purifies the air, removing invisible aerial pollen and dust particles. The plants purify water, which can then be used for household and industrial purposes. Moreover, it is a known fact that greenery has a calming, stress-reducing effect. More green creates a better living environment.

Improved water management

A green roof can absorb roughly 50% of rainwater and release it back into the atmosphere. This considerably alleviates the burden on the sewer system, reducing the danger of flooding and decreasing the need for water purification. A significant increase in the area of green roofs could prove a useful weapon against flooding in the future.

 

 

 

 

 

 

Tags: 

Voorbegroeide sedummatten

Voorbegroeide sedummatten voor groendaken en als bodembedekker

Onze voorbegroeide sedummatten kunnen toegepast worden op groendaken en als bodembedekker.

We vragen 20 euro per m² sedummat. 

Ondanks dat we ze meestal in stock hebben liggen vragen 2 tot 3 werkdagen de tijd om ze klaar te leggen voor ophaling of levering. 

 

Gebruik op een groendak

Op een groendak dient er eerst wortelvaste folie gelegd worden en hierna een drainagemat en 6 cm substraat. Op dit substraat mogen de sedummatten gelegd worden. 

Gebruik als bodembedekker

​In een tuin raden we aan om eerst een geweven worteldoek te leggen en hierna de sedummatten. de wortels van de sedummatten zullen door deze worteldoek gaan en in de grond eronder groeien. De groei van onkruid zal afgeremd worden door deze worteldoek. 

 

Technische gegevens

 • Standaard afmetingen: 120cm x 80cm​
 • De sedummatten zijn 100% biologisch afbreekbaar. Ze worden geproduceerd op een cocosbasis versterkt met acryl, een daktuinsubstraat mengsel. Een beplanting bestaat uit 8 tot 12 soorten sedums.
Tags: 

Voordelen van een groendak

Voordelen groendak

Verhoogde levensduur van jouw dak

Een groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking en gaat twee tot drie keer langer mee dan een gewone dakbedekking.

 

De gelaagde opbouw van een groendak beschermt de dakbedekking namelijk tegen schadelijke effecten van direct zonlicht en de regen, verkleint temperatuurschommelingen van het dak en beschermt tegen beschadiging door hagel of wind.

 

Isolerende werking

Een extensief groendak is een prima isolatie in winter en zomer. Op een vlak dak zonder groen kan de temperatuur tijdens de zomer oplopen tot 70⁰C. Met een groendak blijft, door de beplanting, de temperatuur op maximum ongeveer 37ºC.

Een groendak vermindert duidelijk de behoefte aan airconditioning in de zomer en biedt isolatie in de winter. De isolatie in de winter is afhankelijk van de mate van vochtigheid van de verschillende opbouwlagen.

In de zomer is de isolatie optimaal, omdat de lagen droog zijn en hierdoor ook de warmte goed weerkaatst. Door een lagere behoefte aan airconditioning in de zomer en minder stookkosten in de winter, levert een groendak een belangrijke energiebesparing. Met de hoge energieprijzen wordt een groendak steeds aantrekkelijker.

Naast de thermische isolerende eigenschappen biedt een groendak ook een prima geluidwerende isolatie. De isolatie tegen geluiden van regen, hagel of vogels zijn zonder meer uitstekend.

Meer

 

Luchtzuiverende werking

Groendaken hebben op twee verschillende manieren een positieve impact op de luchtkwaliteit.

Door het bedekken van uw dak met groene en wintervaste planten (meestal sedums), wordt overdag CO2 geabsorbeerd en wordt zuurstof geproduceerd. Door het plaatsen van een groendak, lever je een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht en het terugdringen van het opwarmen van de aarde.

Een groendak werkt daarnaast ook luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Water wordt gezuiverd door de beplanting en daardoor kan het gebruikt worden voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Bovendien is het algemeen bekend dat groen rustgevend en stressverlagend werkt. Meer groen zorgt voor een beter leefmilieu.

 

Betere waterhuishouding

Een groendak kan ongeveer 35 à 50% van het regenwater opnemen en terug afgeven in de atmosfeer afhankelijk van de laagdiktes  en de gebruikte materialen. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert. Indien de totale oppervlakte van groendaken sterk toeneemt, kunnen zij in de toekomst een handig wapen worden tegen overstromingen.

 

Verhoogd rendement en verhoogde levensduur van zonnepanelen

Dankzij de specifiek vegetatie op groendaken wordt er een microklimaat gecreëerd. Hierdoor zijn er minder extreme temperaturen op uw dak. Bij volle zon ontstaat er afkoeling dankzij de verdamping. En zonnecellen functioneren nu eenmaal beter in een koelere omgeving. Dat goed aangelegde groendaken de levensduur van daken tot 3x verhogen wist u waarschijnlijk al. Wat velen nog niet weten is dat ook zonnepanelen langer meegaan danzij een extensief groendak.

Voor meer concrete informatie hierrond kan u de volgende link bezoeken: http://www.groenpalet.be/nl/tip-week-combineer-uw-groendak-met-zonnepanelen

 

Meer

Kies meteen voor jouw eigen GroenpaletDAK en geniet van al deze voordelen!

Tags: 

Wat is een groendak

 

Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. Een groendak kan zowel op een plat dak als op een schuin dak worden toegepast.

Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve en intensieve groendaken.

 

Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net als gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Uiteraard kan je die alleen aanleggen als de onderbouw voldoende stevig is.

 

Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met sedums (vetplanten) en kruiden. Extensieve groendaken zijn heel eenvoudig in onderhoud. Ze zijn lichter in gewicht en kunnen daarom vaak toegepast worden op bestaande dakconstructies.

Groendaken bieden heel wat voordelen, zoals

 • een verhoogde levensduur van uw dak
 • het zuiveren van lucht (opname CO2 en afvoer fijn stof)
 • een betere waterhuishouding
 • prima thermische en akoestische isolatie​

 

Meer over de voordelen van jouw groendak.

 

Groenpalet bv legt hoofdzakelijk extensieve groendaken aan. We zijn bovendien kweker en groothandel van sedums, de planten bij uitstek voor groendaken. Wij bieden het grootste assortiment van België.

Tags: 

What is a green roof?

green roof, green roofs

A green roof is a roof covered with plants. A green roof can be created on either a flat or a pitched roof.

Green roofs are referred to as extensive or intensive, depending on the kind of planting and the concept.

Like an ordinary garden, an intensive green roof or roof garden consists of grasses, herbaceous plants, shrubs and sometimes even trees. Naturally, this can only be achieved if the supporting structure is sufficiently sturdy.

Extensive green roofs are mainly planted with sedums (succulents) and herbaceous plants. Extensive green roofs are extremely maintenance friendly. They are lighter in weight and can therefore often be placed on existing roof constructions.

Green roofs offer many advantages, such as

 • Extending the life of your roof
 • Air purification (absorbing C02 and disposing of particles)
 • Improved water management
 • Excellent thermal and acoustic insulation

Advantages of green roofs

Groenpalet primarily creates extensive green roofs. Our core activities are growing and wholesaling sedum, the ideal plants for green roofs. We offer the largest selection in Belgium

 

 

 

Tags: