• Nederlands
  • Français

Kan een groendak op alle daken?

Een groendak kan op alle types van daken. Tegenwoordig kunnen ook hellingen tot ongeveer 45° zonder veel problemen met een extensief groendak worden begroend.