Groendaken - Plantenkwekerij Sedums en wintervaste planten

 • Nederlands
 • Français
 • English

Online bestellen

Navigatie

groendak

Aanleg groendaken

aanleg groendaken

 

Groenpalet plaatst extensieve groendaken. Deze groendaken bestaan in hoofdzaak uit vetplanten (sedum). Door het geringe gewicht kan een extensief groendak in de meeste gevallen op bestaande daken worden toegepast, zelfs op daken van tuinhuizen en bijgebouwen.

 

Een groendak kan aangelegd worden op platte daken en daken met een helling tot 45°. Boven de 35° moeten echter speciale voorzieningen aangebracht worden.

 

De opbouw van een groendak bestaat uit:

- een waterdichte dakbedekking

- een worteldichte laag en/of beschermvlies

- een kunststof drainagelaag met filter

- een substraatlaag van 4 tot 20 cm (afhankelijk van de gewenste planten)

 

In de substraatlaag worden de sedums en/of andere planten geplaatst. De sedumplanten zijn bodembedekkend en vergen weinig onderhoud. Ze zijn bovendien bestand tegen hoge temperaturen en droogte. Ook met onze Belgische winters hebben ze geen moeite.

 

De beschermde laag van een groendak zorgt er voor dat uw dak twee tot driemaal langer meegaat. Zonlicht, wind en regen kunnen uw dak immers niet meer verweren en beschadigen. Het is tevens een prima thermische en akoustische isolatielaag. Regenwater wordt langer vastgehouden, zodat uw waterafvoer minder water moet slikken tijdens hevige regenbuien. Bovendien helpt u met het aanleggen van een groendak het milieu een handje. De planten onttrekken immers CO2 en fijne stofdeeltjes aan de lucht.

 

Aanleg van groendaken: van ontwerp tot realisatie

Wij komen ter plaatse kijken of uw dak geschikt is voor het aanleggen van een groendak. We meten alles tot in detail op en maken een aangepaste offerte. Daarbij geven we ook advies omtrent de planten welke u best gebruikt, in functie van de hellingsgraad en de oriëntatie van het dak.

 

Wist u dat u uw groendak kan kiezen in een bepaald kleurenpalet? Groen, roze, geel, rood, bruin, brons of gemengd ... wij hebben er de juiste sedums voor.

 

Bij het plaatsen wordt alles op een professionele manier, netjes en met veel zorg afgewerkt zodat u jarenlang van uw groendak kan genieten.

 

Wij plaatsen groendaken op grote en kleine gebouwen, zoals:

- tuinhuizen en carports

- bijgebouwen

- daken van privé-woningen

- daken van kantoorgebouwen, openbare gebouwen

Wil u als particulier zelf uw groendak aanleggen of bent u tuinaannemer? Dan kan u bij ons de nodige planten aankopen. Wij geven u alle advies en informatie over hoe u het aanleggen van uw groendak tot een goed einde brengt.

Tags: 

Boutures de sedums en plateau pour toits verts

Boutures de sedums en plateau pour toits verts

Les sedums conviennent parfaitement aux toits verts. Ils recouvrent le sol et demandent peu d'entretien. En outre, ils résistent aux températures élevées et à la sécheresse et ne souffrent pas de notre climat belge.

Les sedums repris ci-dessous conviennent particulièrement pour les toits verts:

Un mélange standard pour toits verts se compose d'au moins 20 sortes de la liste précitée. Le mélange varie en fonction de la saison et de l'offre disponible.

Boutures de sedums en plateau (100 pièces) pour toitures vertes

Les plants de sedums sont également disponibles en plateaux de 100 pièces. Ils sont cultivés dans un substrat pour jardin suspendu.

Nous offrons deux sortes:

 • à croissance rapide (au moins 15 sortes)
 • à croissance plus lente (au moins 15 sortes)

Le mieux est de toujours combiner les deux, car les sedums à croissance plus lente restent verts en hiver.

 

Boutures de sedums
Tags: 

Creating a green roof

creating green roof

Groenpalet installs extensive green roofs. These consist primarily of succulents (sedum). Due to its light weight, an extensive green roof can generally be installed on an existing roof, even the roofs of garden houses and outhouses.

A green roof can be installed on flat roofs and roofs with a pitch of up to 45°. Special facilities have to be fitted for pitches steeper than 35°, though.

A green roof is structured as follows:

 • Waterproof roofing material
 • A root barrier and/or protective membrane
 • A plastic drainage layer with filter
 • A substrate layer of between 4 and 20 cm (depending on the chosen plants)

The sedums and/or other plants are planted in the substrate layer. Sedum plants provide ground cover and require little maintenance. They are also resistant to high temperatures and drought. They also resist Belgian winters.

The protective layer of a green roof can triple the life of your roof. After all, it prevents weathering and damage from sunlight, wind and rain. It is also a great thermal and acoustic insulation layer. Rainwater is retained longer, so your drains have less water to deal with during a downpour. Furthermore, installing a green roof is kind to the environment, as the plants remove C02 and dust particles from the air.

Creating a green roof: from design to execution

We will visit you to see whether your roof is suitable for creating a green roof. We will take detailed measurements and provide you with a customised estimate. Additionally, we will advise you on which plants can best be used, depending on the pitch and orientation of the roof.

Did you know that you can choose a specific colour scheme for your green roof? Green, pink, yellow, red, brown, bronze or mixed… we have the right sedums.

Everything is installed neatly and professionally, and carefully finished so you can enjoy your green roof for many years to come.

We can fit green roofs on large or small buildings, such as:

 • garden houses and carports
 • outbuildings
 • roofs of private houses
 • roofs of office and public buildings

If you would like to install your own, private, green roof, or are you a professional gardener, then you can buy the plants you need from us. We will provide you will all the necessary advice and information on how to successfully complete your green roof.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: 

Een groendak aanleggen op een hellend dak?

groendak op een hellend dak, Pairi Daiza

Een groendak ook op een schuin dak, hoe zit dat precies?

In een vorige nieuwsbericht hebben we al aangegeven dat een extensief groendak in principe op elk type dak kan worden aangelegd, dus ook op een hellende dakconstructie.

Voor een helling tot ongeveer 40° wordt een onderlaag voorzien die de substraatmengeling fixeert en vocht langer vasthoudt. De opbouw van het groendak op onderstaande foto, bestaat daarom deels uit geëxpandeerd polystyreen.

   

Bij nog steilere daken worden de sedummatten ook nog eens stevig verankerd aan de dakconstructie en wordt een bevloeiingssysteem voorzien.

Nu nog in opbouw, maar heel binnenkort zijn onze sedumtapijten op hellende daken ook te bewonderen in het park Pairi Daiza.

Exploitation horticole de sedums et plantes vivaces – Pose de toits verts

Exploitation horticole

Groenpalet est une exploitation horticole de commerce de gros spécialisée dans les sedums et les plantes vivaces.

Vous trouverez chez nous le plus grand assortiment de sedums de Belgique. Les clients professionnels peuvent acheter des sedums en plateaux et des tapis pré-cultivés aux prix de commerce de gros.

Mais vous pouvez également acheter nos produits en tant que particulier.

Pose de toits verts

Les plants de sedums conviennent parfaitement pour la pose de toits verts. Un toit vert offre de nombreux avantages, tels qu'une excellente isolation thermique et acoustique, une meilleure capacité de rétention d'eau et une protection supplémentaire contre les intempéries.

Groenpalet est spécialisée dans la pose de toits verts extensifs pour petits et grands projets.

En savoir plus

En savoir plus

Tags: 

Groendaken in de stad? 5 voordelen op een rijtje.

groendaken in de stad bieden niets dan voordelen

Wereldwijd duiken groendaken meer en meer in het stadsbeeld op. In sommige steden, ook in België, is het ronduit verplicht om nieuwe of vernieuwde platte daken van een groendak te voorzien.

Hieronder hebben we de voordelen van groendaken in de stad even op een rijtje gezet:

1. Verkoeling tijdens hittegolf

Op warme dagen speelt in steden het ‘urban island heat’-effect. Donkere materialen zoals steen, beton, asfalt absorberen zonlicht, nemen dus warmte op en geven die vervolgens langzaam weer af. Fabrieken, airco’s, wegverkeer zorgen voor nog meer opwarmingSamen met de beperkte luchtcirculatie brengt dit in de zomer een verstikkende hitte teweeg die meerdere graden hoger kan zijn dan op het platteland’s Nachts koelt het dan ook nog eens langzamer af in steden

Een groendak houdt water vast, wat voor een verkoelend effect zorgt binnen in de gebouwen en verdampt ook een bepaalde hoeveelheid water. Dit laatste resulteert, naast een hogere luchtvochtigheid, in een afkoeling van de lucht. Tussen het koelere groen en de oververhitte straat ontstaan er daarenboven extra luchtbewegingen die verfrissend aanvoelen. De energiefactuur voor airconditioning kan verminderen met 50 tot 70 procent!

In de winter daarentegen, zorgt het groene schild er net voor dat windvlagen vlak boven het dak worden afgeremd zodat de woning minder wordt blootgesteld aan gure weersomstandigheden en meer rendement kan halen uit bestaande isolatie.

2. Luchtzuiverend

Een ander typisch stedelijk probleem is de hogere concentratie aan fijnstof en CO2-concentratieWegverkeer is een belangrijke bron van stikstofoxiden. Planten zetten stikstofoxiden om in nitraateen voedingsstof voor planten. Bladeren kunnen fijnstof opnemen. In die zin spelen groendaken en andere groensystemen een belangrijke rol voor de volksgezondheidStofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer worden immers diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Planten filteren de lucht op een natuurlijke manier. Ze nemen schadelijk stoffen zoals CO en benzol niet alleen op, maar breken die ook af. Plaats voor voldoende groene ruimtes is er vaak niet in de stad, daken laten begroeien is dan een slimme aanvulling.

3. Ruimte

Een groendak creëert in onze dichtbebouwde steden tevens bijkomende ruimte voor bijvoorbeeld een dakterras.

4. Biodiversiteit

Met een groendak bevorder je bovendien de biodiversiteit in een stad. Het trekt insectenvooral vlinders – en vogels aan en biedt zo overlevingskansen aan dieren die anders in stedelijke gebieden  niet of veel minder zouden worden aangetroffenVooral sedums bieden met hun compacte groeiwijze een geliefde schuilplaats aan kleine diertjesVogels komen dan ook graag op bezoek om te snuisteren tussen dit grote aanbod.

5. Stilte

Verder zorgt het groen voor absorptie van geluid. Het geluidsniveau neemt, afhankelijk van de substraatdikte van het groendak, met meerdere decibels af. Naast stadslawaai wordt vooral ook het geluid van stortbuien en windvlagen geluwd.

Tags: 

Kan een groendak op elk type dak?

Extensief groendak op het plat dak van een woning

Er bestaan twee types groendaken: intensieve groendaken en extensieve groendaken.

Intensieve groendaken (daktuinen) zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor een grote belasting en vergt een aangepaste, versterkte dakconstructie.

Extensieve groendaken (vegetatiedak) worden het vaakst door ons aangelegd.

Hierop groeien voornamelijk allerlei soorten sedums (vetplanten), inheemse planten zoals margrieten en smalle weegbree, kruiden en lagere  grassen zoals schapengras

Aangezien deze planten maar een dunne substraatlaag (3 tot 15cm) nodig hebben, wegen extensieve groendaken slechts 60, 40 of zelfs 30 kg/m². Hierdoor kunnen ze op elk bestaand dak worden aangelegd

We plaatsen regelmatig groendaken op daken van tuinhuizen, privéwoningen (plat dak of hellend dak), kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen.

Het snelste resultaat wordt bereikt met vegetatiematten, waarop al kleine stekjes vastzitten.

Voor het aanleggen van een groendak hoeft het dat niet noodzakelijk plat te zijn. Tegenwoordig kunnen ook hellingen tot ongeveer 45° zonder veel problemen met een extensief groendak worden begroend.

Om het geheel te verfraaien of praktischer te maken voor gebruik, kan een extensief groendak worden uitgebreid met vloeren uit hout of tegels die je kan gebruiken als pad of terras.

Tags: 

Plantenkwekerij Sedum en wintervaste planten - Aanleg groendaken

Plantenkwekerij

Groenpalet is een plantenkwekerij en groothandel, gespecialiseerd in sedums en wintervaste planten.

U vindt bij ons het grootste assortiment sedums van België. Professionele klanten kunnen bij ons sedums aankopen in trays, voorbegroeide matten aan groothandelsprijzen.

Ook als particulier kan u bij ons aankopen via onze handige webshop.

Aanleg groendaken

Sedumplanten zijn uitermate geschikt voor het aanleggen van groendaken. Een groendak biedt heel wat voordelen, zoals thermische en akoestische isolatie, een betere waterhuishouding en extra bescherming voor uw dak tegen weersinvloeden.

Groenpalet is gespecialiseerd in het aanleggen van extensieve groendaken voor kleine en grote projecten.

Lees meer

Lees meer

Tags: 

Pre-grown sedum mats

Pre-grown sedum mats

We offer pre-grown sedum mats. These can be used as a green roof or as ground cover.

The sedum mats are 100% biodegradable. They are produced from a basis of cocoa strengthened with acrylic fibre, a roof garden substrate mixture. A planting comprises 8 to 12 sedums.

Standard dimensions: 120cm x 80cm

 

Tags: 

Sedum and perennial nursery – Creating a green roof

Nursery

Groenpalet is a nursery and wholesaler specialising in sedums and perennial plants.

We have the largest range sedums in Belgium. Professional customers can buy trays of sedums and pre-grown mats from us at wholesale prices.

Retail customers can also buy from us.

Creating a green roof

Sedum plants are ideal for creating green roofs. A green roof offers numerous advantages, such as thermal and acoustic insulation, improved water management and extra protection for your roof from weather influences.

Groenpalet specialises in creating extensive green roofs for large and small projects.

Read more

Read more

Tags: 

Pagina's

Vul onderstaande gegevens in wanneer u meer inlichtingen wenst over onze producten. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk of nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Plantje in de kijker

Bent u gek op frambozen en wilt u er graag in eigen tuin? Dan is dit pakket perfect voor u!

Miniatuur plantjes met grote verscheidenheid aan wintervaste vetplanten. Hebben een wortelkluit met een diameter van 3 cm.

Rosa 'Sunblest' heeft lange vertakte stelen. De bloemen zijn middelgroot met doorsnee van 8-10 cm en goed gevuld. Deze variant bloeit rijk met gele bloemen.

Dit pakket is zo opgesteld dat u kunt genieten van een prachtige, bloeiende haag die 6 plantensoorten bevat. Deze plantensoorten zijn allemaal inheems en brengen de zon in jouw tuin! 

Sedum album

Wit vetkruid.

Is net als de nog meer voorkomende Muurpeper een vertegenwoordiger van de Vetplantenfamilie.

Volg ons